درباره ما

اولین مجموعه تخصصی  محاسبات سازه در ایران

این مجموعه با هدف بهبود سطح آگاهی و اشتراک گذاری دانش در جامعه مهندسین کشور در سال 1400 شمسی افتتاح گردید.

هدف اصلی استرنکا تولید محتوا علمی در زمینه طراحی ساختمان بوده و پشتوانه اصلی آن تیم علمی قوی متشکل از بهترین اساتید و دکترین عمران می باشد.

همچنین مجموعه استرنکا مفتخر به همکاری با شرکت های معتبر عمرانی در زمینه طراحی ساختمان می باشد.