ضروریات مهندس

به منظور دسترسی سریع مهندسین عزیز به منابع، فایل ها و رفرنس های  مهندسی جدول های زیر تهیه گردیده است.

چنانچه منبع مورد نظرتان در این لیست وجود ندارد و یا فایل دانلود شده با عنوان مطابقت ندارد، از طریق صفحه ارتباط با ما آن را در میان بگذارید تا در سریعترین زمان در دسترس قرار بگیرد. 

کتاب های مهندسی:

مجموعه ACI:

عنوان
شماره کد
حجم (Mb)
لینک دانلود
Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
ACI 318M-11
12
کلیک کنید
Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
ACI 318M-14
8.5
کلیک کنید
Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
ACI 318M-19
119
کلیک کنید

مجموعه ASCE:

عنوان
شماره کد
حجم (Mb)
لینک دانلود
Minimum design loads for buildings and other structures
ASCE 7-05
18
کلیک کنید
Minimum design loads for buildings and other structures
ASCE 7-10
41.5
کلیک کنید
Minimum design loads for buildings and other structures
ASCE 7-16
58.8
کلیک کنید
Minimum design loads for buildings and other structures
ASCE 7-22
179.2
کلیک کنید
Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings
ASCE 41-13
3.7
کلیک کنید
Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings
ASCE 41-17
7.5
کلیک کنید
Design of Steel Transmission Pole Structures
ASCE 48-19
3.4
کلیک کنید
Seismic Loads
Guide to ASCE 7-10
10.7
کلیک کنید

مقررات ملی ساختمان:

شماره مبحث
عنوان
سال انتشار
حجم (Mb)
لینک دانلود
مبحث ششم
بارهای وارد بر ساختمان
1392
1.86
کلیک کنید
مبحث ششم
بارهای وارد بر ساختمان
1398
22.6
کلیک کنید
مبحث هفتم
ژئوتکنیک و مهندسی پی
1400
18.1
کلیک کنید
مبحث هشتم
طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی
1398
15.8
کلیک کنید
مبحث نهم
طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
1392
2.12
کلیک کنید
مبحث نهم
طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
1399
67.6
کلیک کنید
مبحث دهم
طرح و اجرای ساختمان های فولادی
1392
7.62
کلیک کنید
مبحث دهم
طرح و اجرای ساختمان های فولادی
1401
67.9
کلیک کنید
مبحث یازدهم
طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها
1400
20.3
کلیک کنید
مبحث دوازدهم
ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
1392
0.48
کلیک کنید
مبحث سیزدهم
طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها
1382
0.8
کلیک کنید
مبحث سیزدهم
طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها
1395
3.71
کلیک کنید
مبحث چهاردهم
تاسیسات مکانیکی
1391
1.0
کلیک کنید
مبحث چهاردهم
تاسیسات مکانیکی
1396
4.15
کلیک کنید
مبحث پانزدهم
آسانسورها و پلکان برقی
1392
0.97
کلیک کنید
مبحث شانزدهم
تاسیسات بهداشتی
1391
5.39
کلیک کنید
مبحث شانزدهم
تاسیسات بهداشتی
1396
20.5
کلیک کنید
مبحث هفدهم
لوله کشی گاز طبیعی
1401
33.7
کلیک کنید
مبحث هجدهم
عایق بندی و تنظیم صدا
1390
2.16
کلیک کنید
مبحث هجدهم
عایق بندی و تنظیم صدا
1396
12.1
کلیک کنید
مبحث نوزدهم
صرفه جویی در مصرف انرژی
1389
4.0
کلیک کنید
مبحث نوزدهم
صرفه جویی در مصرف انرژی
1399
31.3
کلیک کنید
مبحث بیستم
علائم و تابلوها
1384
6.21
کلیک کنید
مبحث بیستم
علائم و تابلوها
1396
10.2
کلیک کنید

نشریات ساختمان:

عنوان
شماره
تاریخ
حجم (Mb)
لینک دانلود
ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی
325
7.4
کلیک کنید
آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته
388
1386
5.5
کلیک کنید
آیین نامه سازه های فضاکار
400
1389
17.2
کلیک کنید
دستورالعمل طراحی لرزه ای سازه و اجزای غیرسازه ای بیمارستان ها بر اساس عملکرد
816
1399
12.1
کلیک کنید
دستورالعمل ارزیابی،طراحی، نظارت و اجرای پوشش های معدنی پاششی محافظت کننده در برابر آتش برای سازه های فولادی
830
1399
4.6
کلیک کنید
راهنمای ارزیابی ایمنی ساختمان ها پس از زلزله
832
1399
13.2
کلیک کنید
راهنمای طراحی پل های دارای جداساز لرزه ای
845
1400
3.4
کلیک کنید

سایر موارد:

عنوان
توضیحات
حجم (Mb)
لینک دانلود
جدول اشتال
4.8
کلیک کنید
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
استاندارد 2800 – ویرایش چهارم
12.6
کلیک کنید
طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیرسازه ای معماری
پیوست ششم – استاندارد 2800 – ویرایش چهارم
6
کلیک کنید
وحدت رویه طراحی و کنترل سازه
نظام مهندسی خراسان رضوی
1.7
کلیک کنید
  • 84