#632

با سلام
در طراحی فولادی صرفا خود مقطع فولادی طراحی میشود و دال بتنی آن تاثیر ندارد اما در طراحی کامپوزیت بر علاوه اینکه الزامات مربوط به مبحث کامپوزیت کنترل و در طراحی لحاظ می‌شود، مقطع مورد طراحی نیز بصورت کامپوزیت (ترکیبی از فولاد و بتن) در نظر گرفته می‌شود.