سازه صنعتی

سازه صنعتی ذخیره سازی مواد خام ۱۲۰۰ تنی در مشهد

ساختمان مسکونی

سازه فولادی یک طرف قاب خمشی و یک طرف قاب مهاربندی شده توسط دیوار برشی هشت سقف