امروز پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

طراحی اتصال پیچی BFP

برنامه محاسبه و طراحی اتصال BFP

 

قیمت:

۸۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

 

طراحی کامل اتصال پیچی BFPE

بررسی فاصله بین بولت ها

بررسی الزامات آیین نامه ای

کنترل لغزش