اصلاح ضریب سختی پیچشی تیرهای بتنی

یکی از مشکلات موجود در طراحی سازه های بتنی با استفاده از نرم افزار ایتبس، قرمز شدن برخی تیر ها به دلیل پیچش زیاد در آن ها است. راهکار چاره این مشکل ویرایش ضریب پیچشی آن ها بجای تغییر در سایز تیر می باشد. مطابق بند ۹-۱۱-۳-۶ (ص ۱۹۷) در مواردی که امکان  کاهش لنگر […]