امروز یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

سازه صنعتی

سازه صنعتی ذخیره سازی مواد خام ۱۲۰۰ تنی در مشهد