ساختمان مسکونی

سازه فولادی یک طرف قاب خمشی و یک طرف قاب مهاربندی شده توسط دیوار برشی هشت سقف