اصلاح ضریب سختی پیچشی تیرهای بتنی

یکی از مشکلات موجود در طراحی سازه های بتنی با استفاده از نرم افزار ایتبس، قرمز شدن برخی تیر ها به دلیل پیچش زیاد در آن ها است. راهکار حل این مشکل اصلاح ضریب پیچشی آن ها بجای تغییر در سایز تیر می باشد. مطابق بند ۹-۱۱-۳-۶ (ص ۱۹۷) در مواردی که امکان کاهش لنگر […]